informatie voor decanen

 

 

 

 

 

Aanvullende informatie voor decanen:

• inleiding: waarom kiezen voor IdentiTest?

• de testrapportage: wat kun je eruit aflezen?

• praktische informatie

• contact

 

Inleiding

Waarom wil iemand in de horeca of in het toerisme werken? Het zou te maken kunnen hebben met de dienstverlenende instelling van de betreffende persoon. Waarom beleeft iemand plezier aan een studie geschiedenis, wiskunde, of psychologie? In elk geval voor een deel omdat hij of zij onderzoekend van aard is. Waarom lijkt het iemand leuk om evenementen te organiseren? Waarschijnlijk omdat deze figuur bij het ondernemende type hoort. Dergelijke overwegingen liggen ten grondslag aan “IdentiTest”, een combinatie van een persoonlijkheidstest en een beroepskeuzetest, die het verband tussen persoonlijkheid en beroepsvoorkeuren laat zien. Met andere woorden: IdentiTest helpt de leerling met het ontdekken van zijn/haar ‘arbeidsidentiteit’: Op welke plaats in de maatschappij kan ik, met mijn interesses en kwaliteiten, zinvol bezig zijn voor anderen en voor mijzelf?

 

De testrapportage

Uit de testrapportage kunnen leerlingen het volgende aflezen:

 •  de grafieken 1 en 2 (onderdeel A):

Onderdeel A test bij welk menstype een leerling hoort, en tot welke werksoorten hij of zij zich aangetrokken voelt. De indeling in menstypen in dit testgedeelte is gebaseerd op de wereldwijd gehanteerde classificatie van de Amerikaanse psycholoog John Holland. Hij onderscheidde zes typen: Realistic, Investigative, Artistic, Social, Enterprising en Conventional. In de IdentiTest gebruik ik hiervoor de termen Praktisch, Onderzoekend, Artistiek, Sociaal, Ondernemend en Ordenend. In de eerste grafiek kunnen leerlingen hun scores voor de zes menstypen aflezen. Voor het duidelijk maken van de arbeidsidentiteit vond ik deze indeling echter nog niet voldoende genuanceerd. Zo kunnen mensen van het praktische type belangstelling hebben voor algemeen praktische werkzaamheden als koken, schilderen en autorijden, maar daarentegen ook voor uitgesproken technische praktische bezigheden als timmeren, monteren en het aanleggen van elektriciteit. Binnen het sociale type vertonen verschillende mensen vaak een verschillende mate van belangstelling voor hulpverlenend werk (medisch, psychologisch) en dienstverlenend werk (werken met klanten). Binnen één type kunnen mensen zich dus aangetrokken voelen tot behoorlijk verschillende soorten werk. Ik heb daarom, nog steeds uitgaande van Hollands menstypen, een verdere uitsplitsing gemaakt in de volgende tien werksoorten: • praktisch algemeen • praktisch technisch • onderzoekend exact • onderzoekend overige • artistiek • hulpverlening • dienstverlening • ondernemend management • ondernemend actie • ordenend. De scores voor deze tien werksoorten worden weergegeven in de tweede grafiek.

 

De betekenis van de menstypen en de werksoorten wordt in het nu volgende overzicht uitgelegd.

 

1. het praktische type: mensen van dit type werken liever met dingen (gereedschappen, machines, apparatuur) dan met mensen. Ze zijn handig, verrichten graag lichamelijk werk, en werken vaak liever buiten dan binnen. Ze worden door anderen vaak als eerlijk, eenvoudig en doortastend omschreven.

Werksoorten:

praktisch algemeen: dingen maken/produceren, schilderen en behangen, vervoeren, bezorgen, schoonmaken, inrichten, maaltijden bereiden, dieren verzorgen, agrarisch werk, enz.

praktisch technisch: bouwen, metaal bewerken, hout bewerken, (technisch) produceren, installeren, repareren, onderhouden, met machines/apparatuur/ gereedschappen werken, enz.

 

2. het onderzoekende type:

deze mensen werken meestal liever met hun hoofd dan met hun handen. Ze lezen en studeren graag, en willen van alles weten over onderwerpen die hen interesseren. Ze kunnen logisch nadenken en nemen niet zomaar aan wat anderen beweren. Ze zoeken graag naar oorzaken van, maar ook naar oplossingen voor allerlei soorten problemen.

Werksoorten:

onderzoekend exact: onderzoeken, informatie verzamelen, lezen, studeren, werkstukken/artikelen schrijven, observeren, filosoferen, logisch nadenken, puzzelen, oplossingen bedenken, enz., op het gebied van wiskunde, natuurkunde, scheikunde, biologie, geologie, enz.

onderzoekend overige: dezelfde als bij “onderzoekend exact”, maar dan op het gebied van economie, taal, kunst, psychologie, filosofie, geschiedenis, enz.

 

3. het artistieke type:

Deze mensen hebben oog voor schoonheid (kunst), bezitten veel fantasie, en zijn graag scheppend bezig op één of meerdere gebieden van de kunst. Ze worden vaak omschreven als origineel en gevoelig, maar ook vaak als minder precies en minder praktisch.

Werksoorten:

artistiek: ontwerpen, tekenen, schilderen, beeldhouwen, muziek maken, acteren, regisseren, verhalen of gedichten schrijven, inrichten, mooie dingen maken, enz.

 

4. het sociale type:

Het sociale type werkt liever met mensen dan met dingen (gereedschappen, apparatuur). Ze willen graag iets voor anderen betekenen. Ze tonen belangstelling voor anderen en kunnen goed luisteren. Ze worden vaak omschreven als behulpzaam, geduldig en tactvol.

Werksoorten:

hulpverlening: verplegen, verzorgen, opvangen, begeleiden, opvoeden, (medisch of psychologisch) adviseren, enz.

dienstverlening: klanten helpen, bedienen, informatie geven, les geven, assisteren, (zakelijk) adviseren, enz.

 

5. het ondernemende type:

Deze mensen houden meer van afwisseling en actie dan van regelmaat en stilzitten. Ze regelen en organiseren graag. Ze hebben vaak leidinggevende eigenschappen, en houden ervan anderen te overtuigen. Ze worden vaak omschreven als actief, zelfverzekerd en extravert.

Werksoorten:

ondernemend management: regelen en organiseren, leiding geven, besturen, beleid maken, een eigen zaak hebben, verkopen, onderhandelen, discussiëren, enz.

ondernemend actie: orde handhaven, uitdagingen zoeken, actie ondernemen, handelend optreden, risico’s nemen, grenzen verkennen, het avontuur zoeken, enz.

 

6. het ordenende type: Deze mensen houden van precisie en nauwkeurigheid. Ze zijn gewend hun werk goed verzorgd en op tijd af te leveren. Ze houden zich aan de regels. Ze worden vaak omschreven als systematisch, betrouwbaar en voorzichtig. Ze vinden het vaak prettig om administratief werk te verrichten. Werksoorten:

ordenend: gegevens ordenen, materiaal ordenen, schema’s maken, typen, tekstverwerken, boekhouden, controleren, registreren, beheren, structuur aanbrengen, enz.

 

 • grafiek 3 (onderdelen B en C):

De onderdelen B en C geven aan voor welke werkterreinen (maatschappelijke sectoren) leerlingen belangstelling hebben. Onderdeel B vraagt naar plaatsen waar men werkzaam zou willen zijn, onderdeel C vraagt naar belangstelling voor activiteiten die aan deze plaatsen gerelateerd zijn.

In de testrapportage wordt in de derde grafiek de top 10 van werkterreinen weergegeven. Bij de top 5 worden bijpassende beroepen en opleidingen (in WO, HBO en beroepsonderwijs niveau 3 en 4) vermeld.

 

Het combineren van de gegevens van de onderdelen A, B en C

 

Zie voor de uitleg hiervan de leerlingenpagina.

Het combineren van deze gegevens leidt doorgaans tot zeer concrete aanknopingspunten voor de studie- en beroepskeuze!

 

In de ideale situatie bespreekt de decaan de testrapportage met al zijn/haar leerlingen. Echter: veel decanen krijgen slechts een beperkt aantal uren uitgekeerd voor hun inspanningen. Aangezien leerlingen met behulp van de leerlingenpagina zelfstandig veel informatie uit hun testrapportage kunnen halen, kan de decaan er in dit geval voor kiezen om de leerling hiernaar te verwijzen.

 

Praktische informatie

 

1.         Het aanvragen van een licentie

 

De decaan kan een licentie bestellen (€ 250 voor 50 testafnames, € 500 voor een onbeperkte licentie) voor een jaar (vanaf elke willekeurige datum) voor de hele school, inclusief eventuele nevenvestigingen. Als de school een licentie heeft, worden de testrapportages naar het licentie-mailadres van de decaan gemaild, die ze vervolgens kan doorsturen naar de leerlingen (of printen).

 

Het aanvragen van een licentie gaat als volgt:

 • U gaat naar www.testheaven.nl en klikt op “Testlicentie”;
 • u klikt op “Aanschaf Licentie IdentiTest”;
 • u kiest uit de twee aangeboden licentiemogelijkheden:
 • u vult het licentie e-mailadres in (het mailadres waarop u de testrapportages wilt ontvangen, bijv. identitest@naamschool.nl; regel dit met uw systeembeheerder; als u de enige decaan bent, kan dit natuurlijk ook gewoon uw eigen mailadres op school zijn);
 • u typt ook uw eigen naam in, en klikt op “Doorgaan” om een betaalwijze te kiezen.
 • U krijgt per mail een bevestiging van uw licentieaanvraag toegestuurd, met daarin uw licentiecode (belangrijk voor u, niet voor de leerlingen; zie hieronder bij “Verwerking door de decaan”).
 • Wanneer de betaling geregeld is (u kunt dit zelf controleren via een link in de u toegezonden mail), kunnen uw leerlingen de test maken.

Decanen die IdentiTest eerst willen uitproberen, kunnen een gratis proeflicentie voor 10 tests aanvragen bij  info@testheaven.nl .

 

2.         Het maken van IdentiTest op scholen met een licentie

 

 • op www.testheaven.nl klikken de leerlingen op “Testlicentie”, en vervolgens op “IdentiTest licentie afname module”.
 • na het maken van de test vullen ze het licentie-emailadres van uw school in, en hun naam, klas en eigen mailadres.
 • Ze klikken op “Uitslag”; het testrapport wordt onmiddellijk daarna naar de decaan verzonden.

 

3.         Verwerking van de testrapportages door de decaan

 

Als u een testrapportage van een leerling per mail ontvangt, klikt u in deze mail op de link naar de administratiemodule (http://licentie.testheaven.nl/login.php).

U krijgt dan een scherm te zien waarop u de licentiecode en het licentie e-mailadres van uw school moet intypen.

De administratiemodule is de pagina waarop een overzicht te vinden is van alle gemaakte tests van uw leerlingen. Met de administratiemodule kunt u

 • elke test fiatteren (de gewenste leerlingen en ‘Rapport goedkeuren’ aanvinken en op ‘Voer uit’ klikken) en vervolgens openen (door op de testcode (in de kolom Testid) te klikken), en eventueel printen.
 • elke testrapportage per mail aan leerlingen toesturen (de betreffende leerlingen en ‘E-mail verzenden’ aanvinken en op ‘Voer uit’ klikken).

Contact

 

Voor inhoudelijke vragen over IdentiTest: Wim Meyles (meylesfam@hetnet.nl)

Voor technische en digitale vragen over IdentiTest: Gilbert Stokman (info@testheaven.nl)